نویسنده = سید مجید میرلطیفی
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر دو نوع مدیریت آبیاری بر شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در اقلیم خشک و نیمه‌خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

ایمان حاجی راد؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ساناز محمدی


2. برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1396-1406

مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری


3. تعیین تبخیر-تعرق واقعی، ضرائب گیاهی و کارایی مصرف آب سیر در منطقه آذرشهر

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1129-1139

محمد حسین بیات؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج


4. برآورد تبخیر تعرق واقعی یونجه با استفاده از الگوریتم - SEBS و مقایسه با مقادیر واقعی اندازهگیری شده توسط Scintillometer

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 850-861

روژین علی‌محمدنژاد؛ سید مجید میرلطیفی؛ نعمت‌اله کریمی


5. تأثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه‌ی میاندوآب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 536-544

سید حسن طباطبایی؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج


6. شبیه‌سازی عملکرد زهکش‌های زیرزمینی هم امتداد و عمود بر جهت آبیاری با استفاده از مدل DRAINMOD

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1130-1142

زهرا خالقی؛ علیرضا حسن اقلی؛ سید مجید میرلطیفی


8. ارزیابی مدل DRAINMOD برای پیش‌بینی عمق سطح ایستابی و دبی زهکش در اراضی شالیزاری مجهز به زهکشی زیرزمینی

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 583-593

عبد االه درزی نفت چالی؛ سید مجید میرلطیفی؛ علی شاهنظری؛ فرید اجلالی؛ محمد حسین مهدیان


9. برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گل مریم در شرایط کشت گلخانه‌ای شهرستان ورامین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 480-488

اکرم دلاور؛ سید مجید میرلطیفی؛ قاسم زارعی


10. ارزیابی بهره‌وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با استفاده از سنجش از دور

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 96-108

مصطفی عصاری؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری؛ عبد علی ناصری