نویسنده = عباس خاشعی سیوکی
بررسی غلظت فلزات سنگین در آب های زیرزمینی به روش زمین آماری (مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر)

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 875-890

رضا دهشیبی؛ فاطمه شیرزادی؛ عباس خاشعی سیوکی


بررسی تغییرات کیفی عملکرد سورگوم علوفه‎‌‎ای تحت تاثیر استفاده از آب‌های ‏نامتعارف و اصلاح کننده طبیعی خاک

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 801-810

فخرالدین قاسمی صاحبی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ معصومه دلبری؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی چراتی


طراحی شبکه پایش ایستگاه‌های باران‌سنجی با استفاده از تئوری بی‌نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 296-308

محمد ناظری تهرودی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یوسف رمضانی


بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 510-516

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ یحیی چوپان


بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم‌های مختلف

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 230-240

فریبا هادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


تهیه مدل بهینه‌‌سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفت‌گیری زنبور عسل (HBMO)

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 314-322

نرجس ریحانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


ارزیابی آسیب‏پذیری آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از مدل اصلاح شده NW-DRASTIC

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 75-82

معصومه آرزومند امیدی لنگرودی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سامان جوادی؛ سیدرضا هاشمی