نویسنده = نادر عباسی
تحلیلی بر راندمان های آبیاری ایران در بستر زمان

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1025-1033

فریبرز عباسی؛ نادر عباسی


بررسی میزان حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات گردو در استان فارس

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1361-1369

محمدعلی شاهرخ نیا؛ نادر عباسی؛ فریبرز عباسی


تاثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت آکواسورس بر بهره‌وری آب گیاه سویا

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1040-1051

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری؛ نادر عباسی؛ داود رودی


بررسی کاربرد پوشش بتنی بوم سازگار در کانال‌های آبیاری مناطق سردسیر

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1762-1771

رضا بهراملو؛ نادر عباسی؛ قاسم اسدیان