نویسنده = شجاع قربانی دشتکی
شبیه‌سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-1D در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل‌ ET-HS

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 980-991

کامران عسگری؛ پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ شهرام کیانی؛ نگار نورمهناد


بررسی و مقایسه کارآیی شاخص‌های ارزیاب مدل‌های منحنی رطوبتی خاک

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 274-282

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی