نویسنده = محمدعلی شاهرخ نیا
تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات پرتقال و نارنگی استان فارس

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 77-86

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ فریبرز عباسی


بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات انار در مناطق مختلف استان فارس

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 181-190

محمدعلی شاهرخ نیا؛ فریبرز عباسی


بررسی میزان حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات گردو در استان فارس

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1361-1369

محمدعلی شاهرخ نیا؛ نادر عباسی؛ فریبرز عباسی


تعیین میزان آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات سیب استان فارس

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 931-940

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابولفضل ناصری؛ فریبرز عباسی


بررسی میزان آب کاربردی و بهره‌وری آب مزارع سیب‌زمینی در شرایط زارعین استان فارس

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 624-635

محمدعلی شاهرخ نیا؛ جواد باغانی


تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر انار رقم رباب نی‌ریز در شهرستان کازرون استان فارس

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2175-2187

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا بنیان پور؛ دادگر محمدی


بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی تحت کاشت نشایی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 177-186

محمدعلی شاهرخ نیا؛ مریم شاه امیریان؛ عبدالمطلب علیان غیاثی


برآورد میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری پوشش شده‌ی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل‌های SEEP/W و MSEEP

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 948-959

حامد آذری فرد جهرمی؛ محمدعلی شاهرخ نیا؛ صمد سنایی جهرمی


مقایسه ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری قطره‌ای مرکبات درخاک با بافت متوسط و سنگین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 447-457

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابراهیم زارع؛ حسین دهقانی سانیج