نویسنده = ابوالفضل اکبرپور
ترسیم حریم کمّی چاه‌های برداشت به کمک الگوریتم گام تصادفی و مدل شبیه‌ساز FeFlow

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1984-2002

ناهید مجیدی خلیل آباد؛ علی محتشمی؛ ابوالفضل اکبرپور


محاسبه بیلان آب زیرزمینی به کمک روش عددی MLPG (مطالعه موردی: آبخوان آزاد بیرجند)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1460-1474

علی محتشمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ غلامرضا عزیزیان؛ ابوالفضل اکبرپور


بررسی اثر تغذیه‌ی مصنوعی به روش چاه تزریق بر تراز آبخوان آزاد با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 981-992

فاطمه پورصالحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ سید رضا هاشمی


شبیه سازی عددی تغذیه آب زیرزمینی از طریق چاه تزریق با روش بدون‌ شبکه محلی پتروو-گالرکین

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1246-1256

فاطمه دولابی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمد اکبری؛ علی محتشمی


کاربرد مدل هیبریدی FEM-ACO در تعیین مکان های بهینه چاه های برداشت

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 855-868

ابوالفضل اکبرپور؛ محمدجواد زینلی؛ محمد ناظری تهرودی


کمینه‌سازی هزینه‌های پمپاژ درآبخوان آزاد تحت مدل شبیه‌سازی - بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی سطوح شیبدار

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1087-1101

زهرا باعزم؛ مهدی ناصری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ سید حمید ظهیری


روش بدون شبکه محلی پتروو - گالرکین برای شبیه‌سازی جریان‌های آب‌های کم‌عمق در شرایط غیرماندگار

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 512-524

سعید دیمه‌ور؛ ابوالفضل اکبرپور؛ مهدی ملازاده


کاربرد فیلتر کالمن غیر‌خطی توسعه‌یافته در بهبود نتایج مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 275-282

سارا ساریخانی؛ مهدی ناصری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدباقر شریفی


ارزیابی کاراترین روش توسعه کم‌اثر و تعیین بهترین راه‌کار مدیریتی کمی سیلاب شهری با استفاده از رخدادهای به‌هنگام

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 40-52

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


توسعه مدل دوبعدی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش ایزوژئومتریک در آبخوان آزاد

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1162-1176

مهدیه کلانتری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن خطیبی نیا


ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی MODFLOW در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی - دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-10

محسن محتشم؛ امیر احمد دهقانی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ مهدی مفتاح هلقی


بررسی تأثیر پارامترهای شماره منحنی رواناب، چالاب و زمان تمرکز در اولویت‌‌بندی عملیات کنترل سیل حوضه‌‌های آبریز

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 687-695

مهدیه کلانتری؛ علی نصیریان؛ ابوالفضل اکبرپور؛ ناهید مجیدی؛ سارا سریخانی


تحلیل عدم قطعیت مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش (GLUE)

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 284-293

مهدی خراشادی زاده؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


طراحی شکل بهینه کول قنات با استفاده از روش اجزای محدود و الگوریتم جامعه پرندگان

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 561-570

احسان فلاحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن خطیبی نیا؛ حسین ابراهیمی