نویسنده = سینا بشارت
تأثیر سناریو های مدیریتی و اقلیمی در تغییرات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی مدل‏سازی عددی در آبخوان دشت سلماس)

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 280-293

مهرنگ دوستی رضایی؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت؛ بابک امیرعطایی


اشتقاق و ارزیابی توابع انتقالی ضرایب معادلات نفوذ آب به خاک در مناطق مختلف

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 769-779

رحمان باریده؛ سینا بشارت؛ حبیب خداوردیلو


کاهش آبشویی نیترات در سیستم آبیاری قطره ای و کشت گلخانه ای خیار با استفاده از زئولیت

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1737-1749

معصومه شادان؛ جواد بهمنش؛ سینا بشارت؛ نسرین آزاد


اندازه‌گیری و شبیه‌سازی جریان آب و جذب ریشه در خاک تحت سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی درخت سیب

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1806-1809

احسان نظری؛ سینا بشارت؛ کامران زینال‌زاده؛ عادل محمدی


اندازه‌گیری و شبیه‌سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک‌های مطبق

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1270-1282

فرشته نسیمی؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت


مقایسه توزیع رطوبتی خاک در آبیاری کوزه‌ای تحت فشارهای منفی و آبیاری قطره‌ای

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1064-1075

بهنام حبیب‌زاده آذر؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت


اندازه‌گیری و شبیه‌سازی دینامیکی حرکت آب در خاک با تأکید بر جذب ریشه

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 156-167

حبیب زارع؛ سینا بشارت