نویسنده = محمدرضا خالدیان
بهبود بهره وری آب و انرژی با کاربرد سامانه هوشمند آبیاری بارانی توتستان

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 375-385

صادق عموئی بیجائیه؛ محمدرضا خالدیان؛ رضا صورتی زنجانی


امکان سنجی ساخت لوله های تیپ آبیاری قطره ای از مواد زیست تخریب پذیر

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 205-215

محمدهادی محمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ جمالعلی الفتی


کاربرد رینگ مروس و مگنت برای آبشویی متناوب و پیوسته کاتیون‌های خاک شور با استفاده از منابع مختلف آب

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1104-1117

آذر قنبری؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مریم نوابیان


ارزیابی شاخص های بهره‎وری آب در استان‎های عمده تولید کننده برنج در ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 634-644

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


مقایسه شاخص های بهره وری آب محصولات عمده زراعی در دشت اردبیل

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 894-904

رسول نوری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی


برآورد ارزش اقتصادی آب آبیاری تحت رویکردهای مختلف آماده-سازی داده‌های اراضی شالیزاری استان گیلان

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 393-401

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


تأثیر آبیاری تکمیلی بر بهره‌وری آب گل گاوزبان اروپایی(Borago officinalis) در منطقه رشت

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 422-432

علیرضا سیف‌زاده؛ محمد‌رضا خالدیان؛ محسن زواره؛ پریسا شاهین رخسار