نویسنده = مهدی اکبری
پیش بینی مقدار تولید محصول ذرت علوفه‌ای بااستفاده از اطلاعات ماهواره‌ای

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 371-386

سمیرا امینی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مهدی اکبری


تعیین بهره‌وری مصرف آب محصول لوبیا در دو سامانه آبیاری بارانی و سطحی ( مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1815-1827

علی قدمی فیروزآبادی؛ مهدی اکبری؛ مسعود فرزام نیا


پاسخ گیاه پسته به توزیع رطوبت و شوری در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 115-128

علی عطایی؛ مهدی اکبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ داوود زارع حقی؛ اژدر عنابی میلانی


برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1396-1406

مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری