نویسنده = آمنه میان‌آبادی
ارزیابی محصول ماهواره‎ای CHIRPS در بررسی روند تغییر بارش‎های جنوب شرق ایران

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 670-684

آمنه میان‌آبادی؛ خسرو سالاری؛ یاور پورمحمد


نگرشی نوین بر هیدرولوژی کلاسیک

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 539-551

آمنه میان‌آبادی؛ حجت میان‌آبادی؛ امین علیزاده