نویسنده = کامران زینال‌زاده
تأثیر سناریو های مدیریتی و اقلیمی در تغییرات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی مدل‏سازی عددی در آبخوان دشت سلماس)

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 280-293

مهرنگ دوستی رضایی؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت؛ بابک امیرعطایی


اندازه‌گیری و شبیه‌سازی جریان آب و جذب ریشه در خاک تحت سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی درخت سیب

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1806-1809

احسان نظری؛ سینا بشارت؛ کامران زینال‌زاده؛ عادل محمدی


اندازه‌گیری و شبیه‌سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک‌های مطبق

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1270-1282

فرشته نسیمی؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت


مقایسه توزیع رطوبتی خاک در آبیاری کوزه‌ای تحت فشارهای منفی و آبیاری قطره‌ای

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1064-1075

بهنام حبیب‌زاده آذر؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت


ارزیابی پاسخ‌های هیدرولوژیک حوضه‌ آبریز به توسعه سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار (مطالعه موردی: حوضه آبریز اهرچای)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 626-635

مریم محمدپور؛ کامران زینال‌زاده؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بهزاد حصاری