نویسنده = فریبرز عباسی
شاخص‌های مدیریت آب سامانه‌های آبیاری در تولید ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: استان‌های تهران و البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ ابوالفضل ناصری؛ فریبرز عباسی


تحلیلی بر راندمان های آبیاری ایران در بستر زمان

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1025-1033

فریبرز عباسی؛ نادر عباسی


واسنجی مدل HYDRUS-2D و شبیه‌سازی الگوی رطوبتی خاک در آبیاری نواری تیپ کشت نشائی چغندرقند با و بدون مالچ

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 869-887

کریم رحمانی؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب؛ فریبرز عباسی؛ ولی الله یوسف آبادی


ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در مدیریت‌های مختلف آب و کود

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 573-584

کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات پرتقال و نارنگی استان فارس

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 77-86

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ فریبرز عباسی


برنامه‌ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی‌شده آکواکراپ

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 357-370

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات انار در مناطق مختلف استان فارس

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 181-190

محمدعلی شاهرخ نیا؛ فریبرز عباسی


بررسی میزان حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات گردو در استان فارس

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1361-1369

محمدعلی شاهرخ نیا؛ نادر عباسی؛ فریبرز عباسی


تعیین میزان آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات سیب استان فارس

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 931-940

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابولفضل ناصری؛ فریبرز عباسی


بررسی و تحلیل حساسیت روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2089-2099

سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ قاسم زارعی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب در کانون های اصلی تولید پسته کشور (استان های کرمان، خراسان رضوی، یزد و سمنان)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2244-2256

سید حسن موسوی فضل؛ محمدحسن رحیمیان؛ نادر کوهی؛ حمید ریاحی؛ مجید کرامتی؛ فریبرز عباسی؛ جواد باغانی


پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای و تحلیل حساسیت پارامترهای مدیریتی با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1460-1470

سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه‌ای

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 919-930

فرید فیض اله پور؛ فریبرز عباسی؛ مهدی کوچک زاده؛ رجب چوگان؛ محمد نبی غیبی