نویسنده = علی نقی ضیایی
بررسی الگوی جریان در حوضچه ی رسوبگیر گردابی مبتنی بر الگوریتم خودکار ردیابی ذره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

الناز مهربانی؛ علی نقی ضیایی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمودرضا گلزاریان


شبیه‌سازی عددی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (LES)

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 286-300

فاطمه عطارزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ علی نقی ضیایی


تخمین و مقایسه میزان آب آبی و سبز با استفاده از مدل های SWAT وSWAT-MODFLOW در حوضه آبریز نیشابور

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1113-1129

عالیه سعادت‌پور؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزاله ایزدی


بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال-های آب

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 335-343

علی ربیعی مقدم؛ سعیدرضا خداشناس؛ علی نقی ضیایی


ارایه رابطه‏ ای جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس‏ سازی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 153-164

مرجان قوچانیان؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ مرتضی صادقی


ارایه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 722-735

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی