نویسنده = کیومرث روشنگر
بررسی تئوری و عددی ضریب‌دبی دریچه‌های کشویی و قطاعی در شرایط کاربرد آستانه

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 625-641

حمیدرضا عباس زاده؛ کیومرث روشنگر؛ زهرا صلاح‌پور


مدل‌سازی ضریب دبی دریچه‌های قطاعی در شرایط جریان مستغرق با استفاده از روش‌های پایه کرنلی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 109-120

کیومرث روشنگر؛ ارمان علیرضازاده صدقیانی؛ سامان شهنازی


تعیین ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل تک سیکل با استفاده از روش مبتنی بر کرنل SVM

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1722-1736

فیروز محمدی؛ یوسف حسن زاده؛ کیومرث روشنگر


پیش بینی ضریب مقاومت جریان در آبروهای جمع آوری آب های سطحی با شرایط مرزی متفاوت با استفاده از روش فرامدل

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1222-1232

کیومرث روشنگر؛ صنم بیوگ آقازاده؛ سیدمهدی ثاقبیان


بررسی عملکرد روشهای کلاسیک و هوش مصنوعی در تخمین ضریب زبری در پیچانرودها

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 811-822

کیومرث روشنگر؛ رقیه قاسم‌پور


طراحی بهینه مقطع کانال‌های مرکب با در نظر گرفتن تغییرات ضرایب زبری و محدودیت‌های هیدرولیکی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 624-634

کیومرث روشنگر؛ محمدتقی اعلمی؛ آیدا نوری


پیش‌بینی ضریب زبری مانینگ در کانال‌های روباز با فرم بستر تلماسه با استفاده از روش الگوریتم تکاملی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-457

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ سیدمهدی ثاقبیان