نویسنده = صابر جمالی
اثر رژیم‌های اختلاط آب دریا و آب زیرزمینی بر خواص مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 931-941

صابر جمالی؛ هانیه مصری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 237-246

صابر جمالی؛ محمدجواد امیری؛ زهره دشتبانی


اثر آبیاری جویچه‌ای یک در میان بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 414-427

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ بهناز هادی؛ عباس صفری زاه ثانی