نویسنده = یزدان یاراحمدی
تعیین مناطق مستعد آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های SI، WOE و Shannon (مطالعه موردی: لنجانات اصفهان)

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1018-1030

حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ یزدان یاراحمدی؛ آزاده ارشیا


شبیه‌سازی بارش رواناب با استفاده از ابزار RRL (مطالعه موردی: ایستگاه رحیم آباد - دشت سیلاخور)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1348-1361

حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی سهزابی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی