نویسنده = امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی
بررسی رابطه بین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر و رطوبت خاک در دو سامانه آبیاری سطحی (جویچه ای انتها بسته) و قطره ای زیرسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

محسن اکبری چمنی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب؛ علی شینی دشتگل


بررسی اثر کم‌آبیاری موجی و یک در میان بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1124-1135

اکبر مهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ حامد ابراهیمیان؛ سعید برومندنسب


پیش بینی عملکرد نیشکر تحت مدیریت‌های مختلف مزرعه با استفاده از مدل Aqua Crop (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی)

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 39-53

سید مرتضی مرادیان وفایی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ پیتر وان اوئل


بررسی اثر کود کندرها، باگاس و بیوچار نیشکر بر عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و آبشویی نیتروژن در کشت ذرت تابستانه در اهواز

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-118

آذرخش عزیزی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ علیرضا حسن اقلی


ارزیابی اثر آیینه، جهت و عایق بر میزان آب تولیدی در گلخانه به روش آبیاری تقطیری

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 865-874

زینب حمید؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب


ارزیابی چهارده روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 510-520

شکور طافی؛ خشایار پیغان؛ مرضیه باقری خانقاهی؛ تارا صالحی پور باور صاد؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی


برنامه‌ریزی آبیاری ذرت دانه‌ای با استفاده از شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1842-1852

ستار جلیلیان؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


ارزیابی مدل‌های کاهش جذب آب ذرت دانه‌ای در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 930-941

آرش شیرمحمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


ارزیابی و کاربرد مدل پویایی سیستم در بررسی و تعیین آبشویی نیترات تحت سناریوهای اقلیمی مختلف در اراضی کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 217-229

محبوبه قاسمی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد


ارزیابی تاثیر بیوچار و هیدروچار اصلاح شده بر کاهش آبشویی نیترات در خاک لوم در شرایط غیر اشباع

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 761-772

یزدان خدارحمی؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری


ارزیابی و مقایسه تأثیر هیدروچار اصلاح شده و سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 500-511

یزدان خدارحمی؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری