نویسنده = محمد مهدی احمدی
برنامه توزیع و تحویل بهینه آب با استفاده ازالگوریتم‌های WOAو HSA (مطالعه موردی: شبکه فرعی آبیاری اراضی جازموریان(دشت جیرفت))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

بنت الهدی کمالی پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


کاربرد الگوریتم‌ هوشمند جهش قورباغه جهت واسنجی چند مدل تابش با هدف ارتقای دقت برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو نمونه اقلیمی ایران

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 267-279

سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محمد مهدی احمدی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر هندسه آشغالگیربر راندمان نگهداشت واریزه و پس‌زدگی آب

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1602-1612

الهام رستم زاده؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور


مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف کننده جریان واریزه‌ی سنگی با کاربرد موانع کاهش انرژی جنبشی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 783-795

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری؛ علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی


مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف‌کننده جریان واریزه‌ای

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1317-1330

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری


مطالعه آزمایشگاهی افزایش کارایی مانع شبکه‌ای انعطاف‌پذیر در برابر جریان واریزه‌ای

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 788-800

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کورش قادری