نویسنده = بابک شاهی نژاد
تعیین مناطق مستعد آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های SI، WOE و Shannon (مطالعه موردی: لنجانات اصفهان)

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1018-1030

حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ یزدان یاراحمدی؛ آزاده ارشیا


ارزیابی مدل‌های شبکه‌بیزین و ماشین‌بردارپشتیبان در برآورد تبخیروتعرق مرجع (مطالعه ‏موردی: خرم‌آباد)‏

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 522-534

یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ بابک شاهی نژاد