نویسنده = مرتضی شکری
ارزیابی پایداری محیط‌زیست با بررسی عملکرد تصفیه‌خانه شهری

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 146-155

مرتضی شکری؛ سید هادی ابطحی؛ محمد اعتمادی