نویسنده = حلیمه پیری
بررسی تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر شاخص‌های عملکرد و درصد پروتئین کینوا در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمد مهدی چاری


توزیع زمانی و مکانی ردپای آب و کارایی مصرف آب جو در مناطق مختلف ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 164-176

حلیمه پیری؛ مجتبی مبارکی


تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی کارلا ( خربزه تلخ ) در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 740-749

میثم عمرزهی؛ حلیمه پیری؛ موسی حسام