کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر تولید محصولات زراعی در شهرستان مرودشت

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 42-55

رسول افشارتبار؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان


بررسی روند تغییرات تبخیر از سطح آزاد آب در شرایط تغییر اقلیم آینده با استفاده از مدل MLR-E_pan (مطالعه موردی: مخزن سد شهید عباسپور)

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1082-1097

حسین بهزادی کریمی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی


ارزیابی محصول ماهواره‎ای CHIRPS در بررسی روند تغییر بارش‎های جنوب شرق ایران

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 670-684

آمنه میان‌آبادی؛ خسرو سالاری؛ یاور پورمحمد


بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر رواناب سطحی با مدل SWAT (مورد مطالعه: رودخانه مزلقان )

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 121-137

شهاب حاجی قاسمی؛ محمود ذاکری نیری؛ عطااله نجفی جیلانی


ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1107-1120

غزاله کواکبی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


ارزیابی و کاربرد مدل پویایی سیستم در بررسی و تعیین آبشویی نیترات تحت سناریوهای اقلیمی مختلف در اراضی کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 217-229

محبوبه قاسمی؛ امیر سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد


بررسی عدم قطعیت گروهی مدل‌های گردش عمومی جو در شبیه‌سازی داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1897-1909

پریسا شاهین رخسار؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ محمد قربانی


برآورد تأثیر تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1388-1397

محمد مهدی انصاری فر؛ میثم سالاری جزی؛ خلیل قربانی؛ عبدالرضا کابلی


ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق و عملکرد گندم دیم در شهرستان اهر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 409-423

قادر دشتی؛ پریا باقری؛ اسماعیل پیش بهار؛ ابوالفضل مجنونی


برآورد کمی و پیش‌بینی کیفی پارامتر نیترات موجود در رواناب حوضه آبریز کن تحت شرایط تغییر‌ اقلیم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 53-62

نیلوفر فلاح رستگار؛ محمدحسین نیک سخن


تحلیل روند و نقطه شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPI در ایران

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 667-679

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


بررسی نیاز آبیاری و روند آندر باغات مرکبات در شهرستان رامسر

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 461-470

عصمت شاهمرادی؛ علی‌اکبر کامگارحقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ داور خلیلی؛ مسعود حقیقت


پیش‌بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ)

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 398-411

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری