کلیدواژه‌ها = آب آبی
بررسی عملکرد دو پایگاه داده هواشناسی در تخمین ردپای آب گیاه ذرت، مطالعه موردی: دشت قزوین

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1394-1403

هادی رمضانی اعتدالی؛ فراز گرگین؛ پریسا کاکوند


کارایی مصرف آب گندم از دیدگاه ردپای آب ( مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1469-1480

مهدی صفدری؛ مهران حکمت نیا؛ الهه خواجه داد میری


بهینه‌سازی چندهدفه الگوی کشت مبتنی بر ردپای آب در استان‌های شرق کشور

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 188-198

علی عارفی نیا؛ خالد احمدآلی


تعیین و ارزیابی ردّپای آب‌های سبز، آبی و خاکستری در تجارت بین المللی محصولات کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 446-463

مهران حکمت نیا؛ سید مهدی حسینی؛ مهدی صفدری


تخمین و مقایسه میزان آب آبی و سبز با استفاده از مدل های SWAT وSWAT-MODFLOW در حوضه آبریز نیشابور

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1113-1129

عالیه سعادت‌پور؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزاله ایزدی


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌های گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضه‌ی آبریز سد سلمان فارسی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 243-258

دل آرام هوشمند کوچی؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ داور خلیلی