کلیدواژه‌ها = آب سبز
بررسی عملکرد دو پایگاه داده هواشناسی در تخمین ردپای آب گیاه ذرت، مطالعه موردی: دشت قزوین

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1394-1403

هادی رمضانی اعتدالی؛ فراز گرگین؛ پریسا کاکوند


کارایی مصرف آب گندم از دیدگاه ردپای آب ( مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1469-1480

مهدی صفدری؛ مهران حکمت نیا؛ الهه خواجه داد میری


توزیع زمانی و مکانی ردپای آب و کارایی مصرف آب جو در مناطق مختلف ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 164-176

حلیمه پیری؛ مجتبی مبارکی


تعیین و ارزیابی ردّپای آب‌های سبز، آبی و خاکستری در تجارت بین المللی محصولات کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 446-463

مهران حکمت نیا؛ سید مهدی حسینی؛ مهدی صفدری


تخمین و مقایسه میزان آب آبی و سبز با استفاده از مدل های SWAT وSWAT-MODFLOW در حوضه آبریز نیشابور

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1113-1129

عالیه سعادت‌پور؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزاله ایزدی


تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر شاخص ردپای آب (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 588-602

محمدرضا گلابی؛ سهیلا فرزی؛ فریدون رادمنش


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌های گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضه‌ی آبریز سد سلمان فارسی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 243-258

دل آرام هوشمند کوچی؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ داور خلیلی


بررسی توزیع رطوبت خاک و عملکرد چند گیاه زمستانه در تناوب با گندم

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 673-683

علیرضا کیانی؛ عباسعلی نوری‌نیا