کلیدواژه‌ها = AquaCrop
برنامه ‏ریزی دور آبیاری گیاه نیشکر و توزیع رطوبت خاک با مدل AquaCrop

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1245-1254

جمال محمدی معله زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند


ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر زیست‌توده و تبخیر تعرق ذرت (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1348-1360

مژگان احمدی؛ هادی رمضانی اعتدالی


ارزیابی مدل FAO AquaCrop برای برآورد عملکرد گندم با استفاده از داده‏ های ماهواره‏ ای لندست

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1212-1225

علی سرداری هارونیه؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


تعیین بهره وری مصرف آب در ذرت دانه‌ای(SC 706)با استفاده از مدل AquaCrop در استان کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 234-244

میثم پالاش؛ علی بافکار؛ بهمن فرهادی


واسنجی و صحت سنجی مدل گیاهی AQUACROP جهت شبیه‌سازی عملکرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتی مختلف

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2257-2267

امیرحسین قدیریان؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ علی شهیدی


بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1499-1513

حسین دهقانی سانیج؛ سمیرا اخوان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ الهه کنعانی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس‌آباد مغان.

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1565-1579

وحید ادبی؛ اصغر عزیزیان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


ارزیابی سیاست‌های کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در چارچوبی همبسته

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1410-1425

لیلا گلی رئیسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


بررسی کارایی مدل AquaCrop در تعیین زمان آبیاری گیاه نیشکر و پایش آن با شاخص تنش آبی گیاه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1439-1450

جمال محمدی معله زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند


تدوین بنچ‌مارک کارآیی مصارف آب محصولات زراعی و باغی تحت استراتژی‌های مدیریتی مختلف در یک منطقه‌ی خشک

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 611-623

فهیمه شهسواری؛ فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت‌جو


ارزیابی روش نیمه‌کمی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی پاسخ ذرت به کود نیتروژن

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 286-298

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان


تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 86-95

حسین انصاری؛ محمد سالاریان؛ عاطفه تکرلی؛ منصوره بایرام


واسنجی و ارزیابی مدل AquaCrop برای ذرت علوفه‌ای منطقه قزوین

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 108-115

حدیثه رحیمی خوب؛ عباس ستوده نیا؛ علیرضا مساح بوانی