کلیدواژه‌ها = روابط تجربی
بررسی عملکرد روابط تجربی در برآورد تلفات تبخیر از تشت در محدوده دریاچه سد شهید رجایی ساری

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 439-451

سیده نعیمه سیدی؛ رامین فضل اولی؛ محسن مسعودیان؛ عیسی کیا


تعیین مدل مناسب برآورد بار کف رودخانه‌ها

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 780-793

جواد وجاهت؛ شادی صراف


تخمین میزان عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی بهینه-سازی شده با الگوریتم‌ رقابت استعماری

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 872-884

امین جعفری باویل علیایی؛ یوسف حسن زاده؛ محمد تقی اعلمی؛ نازیلا کاردان