کلیدواژه‌ها = لایسیمتر
برآورد ضریب گیاهی و نیاز آبی کینوا (رقم تیتیکاکا) در شرایط لایسیمتری

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 967-978

حسین بیرامی؛ محمدحسن رحیمیان؛ معصومه صالحی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی


تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی کارلا ( خربزه تلخ ) در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 740-749

میثم عمرزهی؛ حلیمه پیری؛ موسی حسام


ارزیابی یازده مدل‌ برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه حاجی‌آباد هرمزگان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1623-1637

ابوالفتح مرادی؛ عبدالحسین ضیائیان


تعیین نیاز آبی گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی آباد هرمزگان

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 832-844

ابوالفتح مرادی؛ حمیدرضا محمودیان فرد


بررسی راندمان مصرف و بهره‌وری آب در سیستم کشت دوم و کشت راتون در شهرستان ساری

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-77

مریم بابایی؛ علی شاهنظری؛ محمود مشعل؛ بهزاد آزادگان


(Sorghum bicolor L.) برآورد تبخیر - تعرق واقعی و ضریب گیاهی گیاه سورگوم در اقلیم خشک کرمان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 219-228

سمیرا رهنما؛ بهرام بختیاری؛ عباس رضایی استخروئیه


انتخاب مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق مرجع و پهنه‌بندی آن در استان اصفهان

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 528-539

عاطفه مهدوی؛ حمید زارع ابیانه