کلیدواژه‌ها = تبخیر-تعرق
ارزیابی مدل FAO AquaCrop برای برآورد عملکرد گندم با استفاده از داده‏ های ماهواره‏ ای لندست

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1212-1225

علی سرداری هارونیه؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


ارزیابی چهارده روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 510-520

شکور طافی؛ خشایار پیغان؛ مرضیه باقری خانقاهی؛ تارا صالحی پور باور صاد؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی


تعیین ضریب‌گیاهی ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در خاک و سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2100-2111

حسین رحیمی؛ خالد احمدالی؛ وحید اعتماد


برآورد تبخیر-تعرق روزانه و هفتگی با استفاده از رویکردهای ترکیبی محاسبات نرم

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1550-1561

سجاد شهابی؛ فریبا آذرپیرا؛ علی برزکار


توسعه مدل شبکه عصبی برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاه در یک سامانه کشت هیدروپونیک

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1164-1174

محمدهادی موحدنژاد؛ سید ایمان ساعدی


نقش مدیریت خاک از طریق مصرف کاه و کلش در تولید گندم دیم تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی در منطقه نیمه‌خشک

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 552-564

یونس مظلوم علی آبادی؛ علی رضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق و عملکرد گندم دیم در شهرستان اهر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 409-423

قادر دشتی؛ پریا باقری؛ اسماعیل پیش بهار؛ ابوالفضل مجنونی


تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده‌های سنجش از دور و الگوریتم سبال

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 25-39

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


اثر مدیریت‌های مختلف پوشش بقایای گیاهی در برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از مدل گیاهی SIMDualKc

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 742-754

سمیرا عشائری؛ تیمور سهرابی؛ علی‌اصغر منتظر


بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه‌ای

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 842-853

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


بهینه کردن شاخص SAVI و برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 458-468

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد