کلیدواژه‌ها = آبیاری جویچه‌ای
ارزیابیِ روش‌هایی‌ برای استخراج معادلات نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 472-484

حسین شیبانی؛ امید محمدی؛ علیرضا سلطانی


مدل‌سازی و تحلیل عددی جریان تحت شرایط آبیاری جویچه‌ای

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 665-677

علی کولائیان؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ حسن دادش‌زاده


کاربرد مدل‌های SIRMOD و HYDRUS-3D برای شبیه‌سازی کامل فرایند آبیاری جویچه‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 443-452

سعید نورآبادی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‌نیا