کلیدواژه‌ها = مدل فیلیپ
برآورد سرعت نفوذ نهایی آب در خاک و پارامترهای معادلات نفوذ به روش شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1803-1814

ندا ستار فیض آبادی؛ علی عباسپور؛ وجیهه درستکار؛ روزبه موذن زاده؛ محمدهادی موحدنژاد