کلیدواژه‌ها = کارایی مصرف آب
ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی و تعیین عمق مناسب آب آبیاری

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 891-903

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


تأثیر آبیاری ناحیه‌ای ریشه و آب مغناطیس بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی ((Solanum lycopersicum L. در شرایط گلخانه

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2025-2036

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


تعیین عملکرد، کارایی مصرف آب و شبیه‌سازی تاج‌پوشش گیاه کاهو در دو کشت هیدروپونیک و کشت خاکی با مدل AquaCrop

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2075-2088

محمود سبزیان؛ علی رحیمی خوب؛ محمود مشعل؛ ساسان علی نیایی فرد


اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1527-1537

سید معین الدین رضوانی؛ قاسم زارعی؛ حمید رضا سالمی


تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 426-435

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تأخیری نشایی

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1651-1660

میلاد خواجه مظفری؛ محمد عبدالحسینی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمدرضا فرزانه


تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان‌رس و زودرس ذرت دانه‌ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1519-1528

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ قاسم زارعی؛ سالومه سپهری صادقیان


تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 260-274

علیرضا وحیدی؛ امین علیزاده؛ امین باقی زاده؛ حسین انصاری


بررسی امکان استفاده از آب زیرزمینی کم عمق توسط بقولات (شواهد با بررسی دو رقم نخود) در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 346-355

هوشنگ قمرنیا؛ بی‌نظیر نظری؛ محمد اقبال قبادی


بررسی اثر روش‌های مختلف کم‌آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه‌ای

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 522-530

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی


نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 180-186

حسین دهقانی سانیج؛ الهام خزائی؛ مهدی ذاکری‌نیا