کلیدواژه‌ها = سطح ایستابی
ارزیابی کارایی درخت تصمیم در ترکیب با تبدیل موجک به‌منظور پیش‌بینی نوسانات سطح آب‌زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت کرمان- باغین)

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 413-427

هانیه رستمی‌نژاد دولت‌آباد؛ سجاد شهابی؛ محمدرضا مددی


تعیین خشکسالی طبیعی آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص جدید NGDI

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 561-572

مصطفی گودرزی؛ غلامرضا گودرزی


اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه‌ای

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-16

عبدالمجید لیاقت؛ محمدرضا اویسی؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد صالح


بررسی اثر تغذیه‌ی مصنوعی به روش چاه تزریق بر تراز آبخوان آزاد با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 981-992

فاطمه پورصالحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ سید رضا هاشمی


بررسی تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر سطح برگ کلزا و ارائه معادلات ریاضی حاکم

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1733-1742

احمد عسگری؛ عبد االه درزی نفت چالی؛ مهدی نادی؛ ُسید فرهاد صابرعلی


مدیریت رطوبت با مدل HYDRUS 2D/3D برای تعیین عمق و فاصله زهکش‌ها در کشت دوم شالیزار

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 959-972

پیمان مختاری مطلق؛ علی شاهنظری؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ئی


ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه‌سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1418-1434

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش


برآورد هم‌زمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر به روش حل معکوس معادله بوسینسک در اطراف زهکش زیرزمینی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 692-697

مریم بازاری جامخانه؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ سهراب عزیزپور