کلیدواژه‌ها = گندم
شاخص های مدیریت آب گندم در دو سامانه آبیاری سطحی و بارانی (مطالعه موردی بالادست حوضه آبریز کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ شهرام اشرفی؛ سالومه سپهری


ارزیابی مکانی عملکرد و شاخص بهره‌وری آب باران در گندم دیم با استفاده از مدل AquaCrop-GIS (مطالعه موردی: استان کردستان)

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 465-477

غزاله ضیایی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ کامران افتخاری


بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و بهره وری آب گندم در سه سامانه آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای نواری

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 87-97

سیروس صفرزاده؛ مریم صارمی؛ امیر فرشید؛ منیر دهقانی


کاربرد شاخص‌های سنجش از دور در تخمین پوشش تاجی، زیست‌توده و تاریخ کشت گندم

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 193-204

محمدهادی جرعه نوش؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ مجتبی پاک پرور؛ صالح تقوائیان


بررسی بهره‌وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان‌های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1511-1518

مهدی بهرامی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد علی اسعدی


تعیین بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم با سیستم آبیاری بارانی و نشتی در استان همدان

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 732-743

سید محسن سیدان؛ رضا بهراملو؛ ابولفضل ناصری


اثر مدیریت‌های مختلف پوشش بقایای گیاهی در برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از مدل گیاهی SIMDualKc

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 742-754

سمیرا عشائری؛ تیمور سهرابی؛ علی‌اصغر منتظر


تحلیل اثرات تقویم کشت بر نیاز آبی گندم در استان سیستان و بلوچستان در شرایط تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 489-498

محمد جهانتیغ؛ فاطمه کاراندیش؛ معصومه دلبری


واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 389-397

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ علیرضا توکلی


آنالیز روش‌های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری‌شده با پساب شهری تصفیه‌شده

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 871-882

نصیر روشناس؛ فاطمه کاراندیش؛ سیدمحمود طباطبایی؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ سلمان شریف آذری


بررسی توزیع رطوبت خاک و عملکرد چند گیاه زمستانه در تناوب با گندم

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 673-683

علیرضا کیانی؛ عباسعلی نوری‌نیا


پهنه‌بندی برنامه‌بندی آبیاری گندم زمستانه در استان فارس با استفاده از اطلاعات بارندگی(استوکاستیک)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 774-785

ریحانه‌السادات موسوی‌زاده مجرد؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ آرمان گنجی؛ شاهرخ زند پارسا؛ معصومه‌السادات هاشمی‌طامه