کلیدواژه‌ها = سامانه آبیاری
بررسی و انتخاب سامانه مناسب آبیاری گندم با روش فراتحلیل

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 291-303

علی قدمی فیروزآبادی


بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات انار در مناطق مختلف استان فارس

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 181-190

محمدعلی شاهرخ نیا؛ فریبرز عباسی


بررسی میزان آب کاربردی و بهره‌وری آب مزارع سیب‌زمینی در شرایط زارعین استان فارس

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 624-635

محمدعلی شاهرخ نیا؛ جواد باغانی


اثر مدیریت‌های آبیاری در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و بهره‎‌وری آب سیب‌زمینی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 310-320

کبری خیری شلمزاری؛ سعید برومندنسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ بیژن حقیقتی بروجنی


ارزیابی سامانه‌های نوین آبیاری با مفاهیم بهره‎وری اقتصادی آب و راندمان آبیاری در استان قزوین

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 683-695

زهرا درگاهی؛ بیژن نظری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ حامد مازندرانی‌زاده