کلیدواژه‌ها = روش‌های آبیاری
تأثیر آبیاری ناحیه‌ای ریشه و آب مغناطیس بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی ((Solanum lycopersicum L. در شرایط گلخانه

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2025-2036

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


ارزیابی رشد و صفات فیزیولوژیک برخی لاین‌های امیدبخش بادام زمینی در واکنش به دو آبیاری کرتی (متداول) و فارو (جوی و پشته‌ای)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1439-1447

معرفت مصطفوی راد؛ امین نوبهار؛ مهران غلامی؛ ابوطالب رهبر ضیابری؛ حبیب جهانساز؛ ابراهیم اکبرزاده؛ شایگان ادیبی


تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره‌ای نواری و نشتی و سطوح مختلف ازت بر‌ میزان عملکرد و کارایی مصرف آب محصول سیر

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-292

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی احسان نصرتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو