کلیدواژه‌ها = آبیاری کامل
ارزیابی توابع غیرخطی رشد در توصیف شاخص سطح برگ

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 173-184

ایمان حاجی راد؛ خالد احمدآلی؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی مدل Daisy برای شبیه‌سازی حرکت دو بعدی آب در خاک و عملکرد گیاه آفتاب‌گردان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 251-262

هدیه پوریزدان خواه؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ ماتیاس نیومان آندرسن