کلیدواژه‌ها = کم آبیاری
ارزیابی توابع غیرخطی رشد در توصیف شاخص سطح برگ

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 173-184

ایمان حاجی راد؛ خالد احمدآلی؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی اثر کم‌آبیاری موجی و یک در میان بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1124-1135

اکبر مهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ حامد ابراهیمیان؛ سعید برومندنسب


توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 333-343

نسرین آزاد؛ وحید رضا وردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


اثر نیتروژن و تراکم‌ کشت بر تولید و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در شرایط آبیاری و دیم

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 231-241

سید مهدی شمسی پاپکیاده؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری


بهینه‌سازی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری در شرایط وقوع بارش در استان مازندران

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1315-1327

محمد اسماعیل کمالی؛ حسین انصاری


اثرات سطوح مختلف آب، شوری و کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد و کارآیی مصرف آب اسفناج

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 690-700

حمید رمضانی فر؛ نجمه یزدان پناه؛ حمیدرضا گل‌کار حمزیی یزد؛ مجتبی طاوسی؛ مجید محمودآبادی


ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقال

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 75-86

محمد اسماعیل کمالی؛ حسین انصاری


تعیین بهره وری مصرف آب در ذرت دانه‌ای(SC 706)با استفاده از مدل AquaCrop در استان کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 234-244

میثم پالاش؛ علی بافکار؛ بهمن فرهادی


برآورد میزان رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه جهت مدیریت آبیاری لوبیاچیتی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 136-145

سمیه نوری؛ علی حیدر نصرالهی؛ عباس ملکی؛ مجید شریفی پور


تأثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشت

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 821-831

محمد عامریان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مجید قربانی جاوید


ارزیابی تأثیر شیوه‌های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L) در نظام‌های رایج و بوم‌شناختی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 389-399

یونس شخمگر؛ عبد االه درزی نفت چالی؛ سید یوسف موسوی طغانی


اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه‌ای تحت مدیریت آبیاری قطره‌ای-نواری

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1529-1539

مهسا سادات طباطبایی؛ مهدی قیصری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ زهرا امیری


تاثیر تنش‌های‌ کم‌آبیاری و شوری بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه‌ گلخانه‌ای در سیستم‌ هوشمند آبیاری‌ قطره‌ای

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 322-334

محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ حسین انصاری


برنامه‌‌ریزی آبیاری ذرت بر اساس اختلاف دمای آسمانه گیاهی و هوا

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 412-421

ابوالفضل ناصری