کلیدواژه‌ها = FLOW-3D
بررسی تئوری و عددی ضریب‌دبی دریچه‌های کشویی و قطاعی در شرایط کاربرد آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

حمیدرضا عباس زاده؛ کیومرث روشنگر؛ زهرا صلاح‌پور


بهینه یابی موقعیت آبشکن نفوذناپذیر مستقیم در کرانه مخالف استقرار تکیه گاه

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1613-1627

محمد ثقفی زنجانی؛ سعید عباسی


بررسی عددی تاثیرعوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 796-806

حمید رفیعی؛ جلال بازرگان؛ علی باباخانی


شبیه سازی عددی اثر زاویه دریچه کشویی بر جریان و اندرکنش آن با بستر فرسایش پذیر پایین دست

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 559-569

شهاب نیر؛ مهران خیرخواهان؛ خسرو حسینی


بررسی یکنواختی جریان در آبگیرهای طرفین سرریز لبه پهن در پیچ یک آبراهه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1294-1306

مهدی یاسی؛ عاطفه فرهادی بانسوله


مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-511

شهرام اسمعیل‏زاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس؛ فرزاد ارجمندکیا


مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره‌ای

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 865-875

الهام ضمیری؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین


اثر تنگ ‌شدگی مقطع ناشی از آبشکن در قوس بر الگوی جریان با نرم‌افزار FLOW-3D

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 983-993

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان