کلیدواژه‌ها = FLOW-3D
بررسی تئوری و عددی ضریب‌دبی دریچه‌های کشویی و قطاعی در شرایط کاربرد آستانه

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 625-641

حمیدرضا عباس زاده؛ کیومرث روشنگر؛ زهرا صلاح‌پور


بهینه یابی موقعیت آبشکن نفوذناپذیر مستقیم در کرانه مخالف استقرار تکیه گاه

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1613-1627

محمد ثقفی زنجانی؛ سعید عباسی


بررسی عددی تاثیرعوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 796-806

حمید رفیعی؛ جلال بازرگان؛ علی باباخانی


شبیه سازی عددی اثر زاویه دریچه کشویی بر جریان و اندرکنش آن با بستر فرسایش پذیر پایین دست

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 559-569

شهاب نیر؛ مهران خیرخواهان؛ خسرو حسینی


بررسی یکنواختی جریان در آبگیرهای طرفین سرریز لبه پهن در پیچ یک آبراهه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1294-1306

مهدی یاسی؛ عاطفه فرهادی بانسوله


مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-511

شهرام اسمعیل‏زاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس؛ فرزاد ارجمندکیا


مطالعه عددی عوامل موثر بر عملکرد هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز کنگره‌ای

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 865-875

الهام ضمیری؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین


اثر تنگ ‌شدگی مقطع ناشی از آبشکن در قوس بر الگوی جریان با نرم‌افزار FLOW-3D

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 983-993

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان