کلیدواژه‌ها = آبیاری تحت فشار
کاربرد نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده در بررسی تمایل کشاورزان شهرستان باغملک نسبت به بکارگیری سیستم آبیاری تحت فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1403

سعید محمدزاده؛ آمنه سواری ممبنی؛ ابوالمحمد بندری


ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری قطره‌ای نواری در مزارع خیار و گوجه فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 263-274

علی قدمی فیروزآبادی؛ قاسم اسدیان؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو


ارزیابی تاثیر سناریوهای الگوی کشت و توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار بر سطح آب‌ زیرزمینی دشت مهران با استفاده از روش پویایی سیستم

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1164-1173

عبدالرحیم هوشمند؛ حمزه علی علیزاده؛ زهرا ایزدپناه؛ ابراهیم درویشی


چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره‌چکان‌های زیرسطحی در بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 399-406

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی


ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 413-422

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی