کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
کاربرد الگوریتم K-Star در پیش‌بینی تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آسپاس)

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 305-320

نوید راهنما؛ حیدر زارعی؛ فرشاد احمدی


برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از ANN و ANFIS در اقلیم نیمه‌خشک و خشک

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1412-1420

محدثه بیدآبادی؛ حسین بابازاده؛ جلال شیری؛ علی صارمی


شبیه سازی مساحت خیس شده در اراضی شیبدار در سیستم آبیاری قطره‌ای

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1772-1788

فریبا علی نظری؛ بختیار کریمی


بررسی نقش متغیر بارندگی در عملکرد مدل‌سازی بار رسوب معلق روزانه (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز سعید آباد چای)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1638-1650

عادله علی جانپور شلمانی؛ علی رضا واعظی؛ محمودرضا طباطبایی


برآورد تبخیر روزانه از تشت تبخیر با استفاده از روش های یادگیری ماشینی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1004-1015

سعید صمدیان فرد؛ سجاد هاشمی؛ مجتبی ایزدیار


مدل‌سازی هیدرولیکی شبکه آب‏رسانی فضای سبز با استفاده از EPANET و پیش‌بینی مشخصات هیدرولیکی آن به کمک هوش مصنوعی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 186-198

سعید فرزین؛ سید فرهاد موسوی؛ محمدرضا حسنوند؛ امیرحسین سلیمی؛ مهسا دوست‌محمدی


ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی MODFLOW در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی - دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-10

محسن محتشم؛ امیر احمد دهقانی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ مهدی مفتاح هلقی


پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل‌های داده محور

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 479-488

میثم سالاری‌جزی؛ خلیل قربانی؛ الهه سهرابیان؛ محمد عبدالحسینی


برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 205-219

مه‌روز نورعلی؛ بیژن قهرمان


تخمین دمای خاک با استفاده از روش‌های نوین داده‌کاوی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 145-152

لیدا اسدی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ زهرا آقاشریعتمداری