کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 333-343

نسرین آزاد؛ وحید رضا وردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


طراحی چند منظوره شبکه‌های آبرسانی با هدف کاهش فشار اضافی در سطح شبکه (مطالعه موردی: شبکه آبرسانی اسماعیل آباد)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1240-1251

محمد یوسفی؛ محمد گیوه‌چی؛ مهدی اژدری مقدم؛ جعفر جعفری اصل


کاربرد مدل هیبریدی FEM-ACO در تعیین مکان های بهینه چاه های برداشت

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 855-868

ابوالفضل اکبرپور؛ محمدجواد زینلی؛ محمد ناظری تهرودی


طراحی بهینه مقطع کانال‌های مرکب با در نظر گرفتن تغییرات ضرایب زبری و محدودیت‌های هیدرولیکی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 624-634

کیومرث روشنگر؛ محمدتقی اعلمی؛ آیدا نوری


کاربرد الگوریتم‌های هوشمند در واسنجی پارامترهای توابع توزیع احتمال جهت تهیه هیدروگراف واحد

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 284-295

صادق صادقی طبس؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


بهینه‌سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 377-385

الهام بیک زاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری