کلیدواژه‌ها = کرمان
ارزیابی خصوصیات کمی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره‌ای تحت تأثیر اعمال کم‌آبیاری

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1027-1038

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش


(Sorghum bicolor L.) برآورد تبخیر - تعرق واقعی و ضریب گیاهی گیاه سورگوم در اقلیم خشک کرمان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 219-228

سمیرا رهنما؛ بهرام بختیاری؛ عباس رضایی استخروئیه


مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره‌وری در مصرف آب (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 325-335

ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد؛ امین علیزاده؛ علی نشاط؛ محبوبه ابوالحسنی زراعتکار