کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت سویا با استفاده از مدل سطح-پاسخ

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 387-400

اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری


شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور)

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 777-788

محمد حسن مؤیدیان؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی؛ رضا قنبری


بهینه‌سازی تخصیص آب از سد قشلاق در رویکرد برنامه‌ریزی خطی با قیود احتمالاتی

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1300-1314

ثنا عبایی؛ سید احسان فاطمی؛ فرهنگ سرگردی؛ آرش آذری


بررسی و تحلیل حساسیت روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2089-2099

سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ قاسم زارعی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


شبیه‌سازی بارش رواناب با استفاده از ابزار RRL (مطالعه موردی: ایستگاه رحیم آباد - دشت سیلاخور)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1348-1361

حجت الله یونسی؛ حسین یوسفی سهزابی؛ آزاده ارشیا؛ یزدان یاراحمدی


بهره‌برداری بهینه از منابع آب سد قلعه‌چای عجب‌شیر: کاربرد رهیافت برنامه‌ریزی تصادفی فازی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 168-180

مریم جعفری ثانی؛ جواد نعمتیان؛ باب‌اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده


بهینه‌سازی هندسی سرریز کنگره‌ای و بهبود کارایی هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1589-1600

عاطفه سادات حسینی؛ محمد گیوه‌چی؛ جعفر جعفری اصل


طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگرهای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1086-1097

احمد فردوسی؛ سیدفرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ محمد احترام؛ مهدی ولیخانی انارکی


انتخاب مناسب‌ترین معادله‌های تجربی تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع و واسنجی ضرایب آن‌ها برای منطقه رشت

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 199-208

هدیه پوریزدان‌خواه؛ محمدرضا خالدیان؛ تیمور رضوی پور؛ مجتبی رضایی


بهینه‌سازی تخصیص و برنامه‌ریزی تحویل آب در شبکه‌های آبیاری

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 12-23

امین کانونی؛ محمد جواد منعم


معرفی مدل توسعه یافته KDW-VG و بررسی کارایی آن در شبیه‌سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 960-972

مصطفی مرادزاده؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ محمد رضا خالدیان


تعیین الگوی کشت بهینه با روش بیشینه- کمینه (MMAS) سیستم مورچه‌گان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان)

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 66-74

شکیبا میرزایی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ حسین شریفان؛ مهدی شهابی‌فر


بهینه‌یابی ابعاد لوله‌های شبکه آبیاری تحت‌فشار شاخه‌ای با استفاده از الگوریتم زنبورعسل

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 616-626

آرش اسدی؛ حسین بابازاده؛ نوید قاجارنیا