کلیدواژه‌ها = آلودگی خاک
اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه‌ای

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-16

عبدالمجید لیاقت؛ محمدرضا اویسی؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد صالح


مطالعه تأثیر آبیاری با فاضلاب‌های شهری بر غلظت فلزهای سنگین در خاک‌های سطحی جنوب شهر هرسین، کرمانشاه

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1550-1564

یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ فردین نوری