کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
ارزیابی مدل هیبریدی ANN-PSO و روش‌های مختلف داده‌کاوی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه در دو اقلیم مختلف

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 924-936

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ سید ابراهیم حسینی کاکولکی؛ مسعود پورغلام آمیجی


بهبود قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی براساس تکنیک‌های ریزمقیاس و اثر آن در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1275-1290

بهاره بهمن آبادی؛ عباس کاویانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ اصغر عزیزیان قطار


برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از ANN و ANFIS در اقلیم نیمه‌خشک و خشک

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1412-1420

محدثه بیدآبادی؛ حسین بابازاده؛ جلال شیری؛ علی صارمی


ارزیابی الگوریتم سبال جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه وردیج

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 125-135

محمد ٌصانع؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی


ارزیابی توابع تولید محصول به منظور برآورد عملکرد سیب‌زمینی در تیمارهای مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1721-1732

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ صفورا اسدی کپورچال؛ اصلان اگدرنژاد


تخمین نیاز آبیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: گندم پائیزه)

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 720-730

سیّد صابر شریفی بناب؛ امیرحسین ناظمی؛ علی‌ اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد؛ فرزین سلماسی