کلیدواژه‌ها = رگرسیون
پیش‌بینی مقادیر TDS و EC رودخانه با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1136-1156

محمد هادی جبار مطوری؛ احمد فتحی؛ فرشاد احمدی


تعیین مدل مناسب برآورد بار کف رودخانه‌ها

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 780-793

جواد وجاهت؛ شادی صراف


ارزیابی مدل‌های شبکه‌بیزین و ماشین‌بردارپشتیبان در برآورد تبخیروتعرق مرجع (مطالعه ‏موردی: خرم‌آباد)‏

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 522-534

یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ بابک شاهی نژاد


بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهرهوری آب محصولات زراعی در استان همدان

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 775-787

سیدمحسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ حسین دهقانی سانیج


ارزیابی مدل SVM و رگرسیون غیرخطی در محاسبه ضریب بده سرریزهای جانبی کلیدپیانویی برای بهره‌گیری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 994-1003

یاسر مهری؛ سولماز اسماعیلی؛ جابر سلطانی؛ مجتبی صانعی؛ محمد رستمی


تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 674-686

شمیم لاریجانی؛ محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری


مقایسه رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با آب معمولی و مغناطیسی

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 170-179

مرضیه عبدالهی سیاهکلرودی؛ جعفر نیکبخت؛ محمد حسین محمدی؛ محمدرضا خالدیان


تخمین دمای خاک با استفاده از روش‌های نوین داده‌کاوی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 145-152

لیدا اسدی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ زهرا آقاشریعتمداری