کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
ساخت و ارزیابی‌ حسگرهای پایش رطوبت خاک مبتنی بر سازه‌های الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

مریم نوابیان؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


بررسی نیاز آبی و ضریب گیاهی گونه‌های درختی سازگار برای جنگل‌کاری و فضای سبز در منطقه‌ی خشک (مطالعه‌ی موردی: شهر رباط‌کریم)

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1112-1123

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ عبدالمجید لیاقت


برنامه ‏ریزی دور آبیاری گیاه نیشکر و توزیع رطوبت خاک با مدل AquaCrop

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1245-1254

جمال محمدی معله زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند


اثر مالچ‌های مختلف بر کاهش تبخیر و تغییرات شوری در خاک‌هایی با بافت متفاوت

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 558-566

حسین بیرامی؛ حسین رضائی


بررسی تأثیر روش‏های کشاورزی حفاظتی بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد لوبیا

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 369-378

مصطفی گودرزی؛ ابوالفضل هدایتی پور؛ منا طهماسبی


اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1832-1843

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ سیدرضا هاشمی


نقش مدیریت خاک از طریق مصرف کاه و کلش در تولید گندم دیم تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی در منطقه نیمه‌خشک

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 552-564

یونس مظلوم علی آبادی؛ علی رضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


ارزیابی روند خشک‌سالی در استان فارس با استفاده از شاخص شدت خشک‌سالی پالمر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 947-959

شیدا دهقان؛ نسرین سیاری؛ بهرام بختیاری


برآورد تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از مدل1D HYDRUS- (مطالعه موردی: هشتگرد)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 572-585

شمیم لاریجانی؛ حمیده نوری؛ حامد ابراهیمیان


بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته‌های رشد گندم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 586-596

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی


اندازه‌گیری و شبیه‌سازی دینامیکی حرکت آب در خاک با تأکید بر جذب ریشه

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 156-167

حبیب زارع؛ سینا بشارت


شبیه‌سازی عددی رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 252-261

محسن قره‌شیخ‌بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین‌رخسار


مقایسه عملکرد حسگر‏های هوشمند رطوبت خاک با چند روش متداول تعیین رطوبت خاک در روش آبیاری میکرو

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 16-25

علی اصغر قائمی؛ جواد رحمانی ثقیه


بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 35-43

سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان