کلیدواژه‌ها = بهره‌وری آب
اولویت‌بندی الگوی کشت محصولات باغی با ترکیب مفاهیم آب مجازی (مطالعه موردی استان کردستان)

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1183-1194

پویا رحمانی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش


ارزیابی مکانی عملکرد و شاخص بهره‌وری آب باران در گندم دیم با استفاده از مدل AquaCrop-GIS (مطالعه موردی: استان کردستان)

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 465-477

غزاله ضیایی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ کامران افتخاری


بررسی و انتخاب سامانه مناسب آبیاری گندم با روش فراتحلیل

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 291-303

علی قدمی فیروزآبادی


بررسی تأثیر کم آبیاری و شبکه سایه‌بان بر رشد و کیفیت میوه در باغ متراکم سیب

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 365-374

مهدی سلاح ورزی؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیایی؛ مهدی نصیرپور


بهینه‌سازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت سویا با استفاده از مدل سطح-پاسخ

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 387-400

اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری


اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب کاهو فرانسوی

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1211-1220

جعفر نیکبخت؛ فاطمه بک محمدی؛ طاهر برزگر


توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 333-343

نسرین آزاد؛ وحید رضا وردی نژاد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


بررسی بهره‌وری آب آبیاری سویا در مزارع استان گلستان

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 69-82

علیرضا کیانی؛ محمد اسماعیل کمالی؛ فریبرز عباسی


اثر نیتروژن و تراکم‌ کشت بر تولید و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در شرایط آبیاری و دیم

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 231-241

سید مهدی شمسی پاپکیاده؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری


کشت زمستانه دانه روغنی کاملینا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه باجگاه استان فارس

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1081-1091

رضوان طالب نژاد؛ محبوبه لر محمد حسنی؛ علیرضا سپاسخواه


ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی دو رقم زودرس و متوسط‌رس ذرت دانه‌ای در تراکم‌های مختلف کاشت تحت آبیاری بارانی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1893-1907

شکوه کریمی؛ اصلان اگدرنژاد؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه‌ای تحت روش و سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 817-828

عباس حاجی پور؛ حسین بابازاده؛ نجمه یزدانپناه؛ ابراهیم پذیرا


مقایسه شاخص های بهره وری آب محصولات عمده زراعی در دشت اردبیل

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 894-904

رسول نوری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی


تأثیر کمیت و کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات کمی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 402-413

آسا ریگی کارواندری؛ احمد مهربان؛ حمید رضا گنجعلی؛ خالد میری؛ حمیدرضا مبصر


ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری قطره‌ای نواری در مزارع خیار و گوجه فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 263-274

علی قدمی فیروزآبادی؛ قاسم اسدیان؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو


تأثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر عملکرد خیار گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1471-1480

رضوان رئیسی‌نژاد دوبنه؛ نجمه یزدان پناه


ارزیابی خصوصیات کمی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره‌ای تحت تأثیر اعمال کم‌آبیاری

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1027-1038

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش


ارزیابی بیلان و بهره‌وری آب برنج تحت مدیریت‌های آبیاری و تراکم‌ کاشت با استفاده از مدل-های Ceres-Rice و ORYZA2000

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 165-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی


بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهرهوری آب محصولات زراعی در استان همدان

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 775-787

سیدمحسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ حسین دهقانی سانیج


تأثیر تغییر در ابعاد نوارهای آبیاری، رژیم کودی و استفاده از بذور بوجاری شده بر کارایی مصرف آب در مزارع جو منطقه‌ی میاندوآب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 536-544

سید حسن طباطبایی؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج