کلیدواژه‌ها = خودهمبستگی
بررسی روند تغییرات بارش و دمای شمال‌غرب کشور در نیم قرن اخیر

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 797-809

علیرضا امیررضائیه؛ جهانگیر پرهمت؛ فرشاد احمدی