کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
برآورد نفوذ خالص و سایر اجزای بیلان آبِ خاک براساس روش تورنت وایت متربا کد SWB_2، (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 165-180

صدیقه فصیحی؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی


تأثیر تغییر کاربری اراضی بر تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: زیر حوضه سقز)

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 177-189

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ نجمه دانشور مروست


روند توسعه اراضی کشاورزی در حوضه هیرمند افغانستان و چشم‌انداز آن با استفاده از طبقه‌بندی شی‌پایه تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 209-221

محبوبه زارع زاده؛ سعید مرید؛ نعمت‌الله کریمی؛ کاوه مدنی؛ فرشاد فاطمی


پیش‌بینی و تحلیل عدم قطعیت تغییرات کاربری اراضی در حوضه زرینه‌رود

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 352-364

غلامعباس سهولی؛ مجید دلاور؛ محسن قمری اصل


برآورد بار آلودگی نیترات و فسفات اراضی شالیزاری با استفاده از مدل WASP و تصاویر ماهواره‏ای (مطالعه موردی: رودخانه پسیخان)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 624-635

مریم نوابیان؛ زهرا محمدپور؛ مجید وظیفه دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ کبری شیخی گراکویی